MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Bilety

Bilety można nabyć:
  • w sprzedaży internetowej za pośrednictwem >>> KUPBILECIK.pl
  • w kasach stacjonarnych podczas wydarzenia
Komu przysługują poszczególne rodzaje biletów:


Bilet NORMALNY:

  • wszyscy, którzy nie podlegają jakimkolwiek zniżkom oraz STUDENCI


Bilet ULGOWY:

  • dzieci od 4 do 7 lat
  • dzieci w wieku szkolnym - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
  • renciści i emeryci

WSTĘP BEZPŁATNY:
  • dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia
  • osoby do 16 roku życia z niepełnosprawnością*
  • osoby po 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*.
* opiekun tych osób – bilet ulgowy

 

Honorujemy „Kartę Rodziny Trzy Plus" oraz BUS BONUS 


Karta "Rodzina Trzy Plus"
W ramach "Rodzina Trzy Plus" rodzicom/opiekunom przysługuje bilet ulgowy (10 PLN), natomiast dzieciom bilet w cenie 1 PLN. 

Program BUS BONUS 
Właścicielom ważnej Karty Biletu Elektronicznego (z zakodowanym 30, 90 lub 150-dniowym imiennym biletem okresowym) wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie przysługuje bilet normalny w cenie biletu ulgowego (10 PLN).


W trakcie wydarzenia opłata za parking wynosi 5 PLN.